OPIEKUNOWIE PRAKTYK

Poznań WSE

dr Magdalena Barańska (spec. doradztwo zawodowe i personalne)

  • praktyka pedagogiczna po I roku I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • praktyka pedagogiczna na III roku I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dr Monika Christoph (spec. doradztwo zawodowe i personalne)

  • praktyka zawodowa po II roku I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • praktyka zawodowa po I roku II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dr Monika Christoph (spec. edukacja dorosłych i zarządzanie karierą)

  • praktyka zawodowa po I roku II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Regulamin praktyk