To cykl  konferencji,  które stanowią kontynuację spotkań tematycznych, dotyczących szeroko ujmowanej tematyki uczenia się przez całe życie. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi-ekspertami, chcemy stworzyć forum dyskusji,  na temat istotnych  problemów Lifielong Learning

  • V z cyklu konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL     – szczegóły wkrótce

 

  • IV z cyklu konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL Uniwersytet wobec nowych wyzwań. Od University LLL  do  LLL Universty, Poznań 05.04.2017 – galeria

plakat_iv-poznanskie-forum-lll

„Uniwersytet wobec nowych wyzwań.   Od University LLL  do LLL University” to czwarta z cyklu  konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL, która stanowi kontynuację spotkań tematycznych, dotyczących szeroko ujmowanej tematyki uczenia się przez całe życie. Problematyka konferencji wpisuje się w nurt dyskursu naukowego, którego myślą przewodnią będą aktualne problemy dotyczące uniwersytetów oraz wyzwania, którym współczesne uczelnie muszą sprostać. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi-ekspertami, chcemy stworzyć forum dyskusji,  na temat istotnych  problemów uczenia się przez całe życie, tak ważnych szczególnie w kontekstach: rozwoju, kariery i pracy.  Mamy nadzieję, że efektem spotkania będzie wyłonienie nowych problemów badawczych, najistotniejszych dla realizacji aktywności zawodowo-edukacyjnej  młodzieży i  dorosłych.  Zapraszamy do zgłaszania referatów. Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać do 15.03.2017 do sekretarzy konferencji.

formularz-zgloszeniowy

 

  • III z cyklu konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL Uczenie się przez całe życie. Rozwój-kariera-praca”, Poznań 06.04.2016 – galeria

III Forum LLL

„Uczenie się przez całe życie. Rozwój-kariera-praca”, to trzecia z cyklu  konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL, która stanowi kontynuację spotkań tematycznych, dotyczących szeroko ujmowanej tematyki uczenia się przez całe życie. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi-ekspertami, chcemy stworzyć forum dyskusji,  na temat istotnych  problemów uczenia się przez całe życie, tak ważnych szczególnie w kontekstach: rozwoju, kariery i pracy. Mamy nadzieję, że efektem spotkania będzie wyłonienie nowych problemów badawczych, najistotniejszych dla realizacji aktywności zawodowo-edukacyjnej  młodzieży i  dorosłych.

 

  • II  z cyklu konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL „Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się ”, Poznań 19.11.2014 – galeria

grafika LLL

„Doradztwo zawodowe  w perspektywie całożyciowego uczenia się” to druga  z cyklu  konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL, która stanowi kontynuację spotkań tematycznych, dotyczących szeroko ujmowanej tematyki uczenia się przez całe życie. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi-ekspertami, chcemy stworzyć forum dyskusji, w efekcie której wyłonimy nowe problemy badawcze, najistotniejsze dla realizacji aktywności zawodowo-edukacyjnej  młodzieży i  dorosłych.

 

 

  • I z cyklu konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL „Kształcenie ustawiczne dla potrzeb rynku pracy”, Poznań 27.11.2013 –  galeria

grafika_forum dyskusyjne LLL

„Kształcenie ustawiczne dla potrzeb rynku pracy” to pierwsza  z cyklu  konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL, która stanowi rozpoczęcie spotkań tematycznych, dotyczących szeroko ujmowanej tematyki uczenia się przez całe życie. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi -ekspertami, chcemy stworzyć forum dyskusji, w efekcie której wyłonimy nowe problemy badawcze, najistotniejsze dla realizacji aktywności zawodowo-edukacyjnej  osób dorosłych