To cykl  konferencji,  które stanowią kontynuację spotkań tematycznych, dotyczących szeroko ujmowanej tematyki uczenia się przez całe życie. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi-ekspertami, chcemy stworzyć forum dyskusji,  na temat istotnych  problemów Lifielong LearningV z cyklu konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL   

 • Szanowni Państwo,

  W związku z organizacją V Jubileuszowej Konferencji z cyklu Poznańskie Forum Dyskusyjne Lifelong Learning pt. Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych, mamy ogromną przyjemność zaprezentować Jej program. Konferencja odbędzie się na Wydziale Studiów Edukacyjnych w dniach 23 – 24 października 2018 roku.

  Jak zawsze podczas Poznańskiego Forum Dyskusyjnego LLL, pragniemy stworzyć przestrzeń do dyskusji, tym razem nad trendami zmian w edukacji dorosłych oraz jej związkiem z koniecznością całożyciowego kształtowania karier edukacyjno-zawodowych. Uczenie się dorosłych nabiera współcześnie kluczowego znaczenia w kontekście wymagań otoczenia społeczno-gospodarczego, szczególnie, gdy  postrzegamy je w różnych ujęciach: formalnym, pozaformalnym, a może zwłaszcza, nieformalnym. PROGRAM KONFERENCJI 

   

  Serdecznie zapraszamy zainteresowanych słuchaczy.

  Z wyrazami szacunku

  Przewodnicząca Konferencji:

  prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik

  Sekretarze Konferencji:

  dr Monika Christoph

  dr Renata Konieczna-Woźniak

  Komitet Naukowo-Organizacyjny

  dr hab. Małgorzata Rosalska

  dr Magdalena Barańska

  dr Joanna Szłapińska

  dr Anna Wawrzonek

  ——————————-

 • Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na Jubileuszową, V Konferencję z cyklu Poznańskiego Forum Lifelong Learning, organizowaną przez Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego kierowany przez prof. zw. dr hab. Ewę Solarczyk-Ambrozik na Wydziale Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbędzie się 23-24 października 2018 roku. Konferencja odbywa się pod patronatem Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Tegoroczna problematyka konferencji wpisuje się w różnorodne obszary aktywności edukacyjnej i społecznej osób dorosłych, a także w wymagania współczesnego rynku pracy i specyfikę planowania karier edukacyjno-zawodowych na różnych etapach dorosłości. Tłem do rozważań wskazanych obszarów tematycznych, jak zawsze w trakcie naszych spotkań, będzie idea kształcenia ustawicznego. Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł, Doktoranci 300 zł. 

  Uprzejmie prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres:

  renatakw@amu.edu.pl lub monikaba@amu.edu.pl  do dnia 15.09. 2018.

   

  Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 15.09.2018 na konto bankowe:

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Bank BZ WBK

  Numer konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903  z dopiskiem: /K00000779/, imię i nazwisko uczestnika, V LLL.             

 

 • IV z cyklu konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL Uniwersytet wobec nowych wyzwań. Od University LLL  do  LLL Universty, Poznań 05.04.2017 – galeria

plakat_iv-poznanskie-forum-lll

„Uniwersytet wobec nowych wyzwań.   Od University LLL  do LLL University” to czwarta z cyklu  konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL, która stanowi kontynuację spotkań tematycznych, dotyczących szeroko ujmowanej tematyki uczenia się przez całe życie. Problematyka konferencji wpisuje się w nurt dyskursu naukowego, którego myślą przewodnią będą aktualne problemy dotyczące uniwersytetów oraz wyzwania, którym współczesne uczelnie muszą sprostać. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi-ekspertami, chcemy stworzyć forum dyskusji,  na temat istotnych  problemów uczenia się przez całe życie, tak ważnych szczególnie w kontekstach: rozwoju, kariery i pracy.  Mamy nadzieję, że efektem spotkania będzie wyłonienie nowych problemów badawczych, najistotniejszych dla realizacji aktywności zawodowo-edukacyjnej  młodzieży i  dorosłych.  Zapraszamy do zgłaszania referatów. Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać do 15.03.2017 do sekretarzy konferencji.

formularz-zgloszeniowy

 

 • III z cyklu konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL Uczenie się przez całe życie. Rozwój-kariera-praca”, Poznań 06.04.2016 – galeria

III Forum LLL

„Uczenie się przez całe życie. Rozwój-kariera-praca”, to trzecia z cyklu  konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL, która stanowi kontynuację spotkań tematycznych, dotyczących szeroko ujmowanej tematyki uczenia się przez całe życie. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi-ekspertami, chcemy stworzyć forum dyskusji,  na temat istotnych  problemów uczenia się przez całe życie, tak ważnych szczególnie w kontekstach: rozwoju, kariery i pracy. Mamy nadzieję, że efektem spotkania będzie wyłonienie nowych problemów badawczych, najistotniejszych dla realizacji aktywności zawodowo-edukacyjnej  młodzieży i  dorosłych.

 

 • II  z cyklu konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL „Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się ”, Poznań 19.11.2014 – galeria

grafika LLL

„Doradztwo zawodowe  w perspektywie całożyciowego uczenia się” to druga  z cyklu  konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL, która stanowi kontynuację spotkań tematycznych, dotyczących szeroko ujmowanej tematyki uczenia się przez całe życie. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi-ekspertami, chcemy stworzyć forum dyskusji, w efekcie której wyłonimy nowe problemy badawcze, najistotniejsze dla realizacji aktywności zawodowo-edukacyjnej  młodzieży i  dorosłych.

 

 

 • I z cyklu konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL „Kształcenie ustawiczne dla potrzeb rynku pracy”, Poznań 27.11.2013 –  galeria

grafika_forum dyskusyjne LLL

„Kształcenie ustawiczne dla potrzeb rynku pracy” to pierwsza  z cyklu  konferencji Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL, która stanowi rozpoczęcie spotkań tematycznych, dotyczących szeroko ujmowanej tematyki uczenia się przez całe życie. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi -ekspertami, chcemy stworzyć forum dyskusji, w efekcie której wyłonimy nowe problemy badawcze, najistotniejsze dla realizacji aktywności zawodowo-edukacyjnej  osób dorosłych