OPIEKUNOWIE PRAKTYK

Poznań WSE i Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile

dr Magdalena Barańska

  • praktyka pedagogiczna po I roku I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • praktyka pedagogiczna na III roku I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dr Monika Bartkowiak

  • praktyka zawodowa po II roku I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • praktyka pedagogiczna po I roku II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Regulamin praktyk