• Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy w kontekście oczekiwań pracodawcówPoznań 10.06.2015 – galeria

  • Uniwersyteckie kształcenie doradców zawodowych wobec wyzwań rynku pracy, Poznań 7.11.2013 – galeria

  • Współczesne tendencje w kształceniu doradców zawodowych, Piła 29.05.2012 – galeria

  • Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, Gniezno 21-22.06.2010 – galeria

  • Kształcenia ustawiczne warunkiem adaptacji do zmian na rynku pracy, Poznań 3-4. 06. 2004 (współorganizacja)

  • Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI wieku, WSO, kwiecień 2003 (współorganizacja)

  •  Social Change and Active Citizeship in the Learning Society, ESREA, Poznań 1998 referat: „The role of folk high schools in shaping civil behavior among the rural youth”