Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

doktorantka
dyżur: sprawdź
elwira.litaszewska@amu.edu.pl

Funkcje:

  • opieka nad studentami specjalności doradztwo zawodowe i personalne
  • członek Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Zainteresowania badawcze:

edukacja dorosłych, zarządzanie kompetencjami zawodowymi, planowanie karier edukacyjno-zawodowych, nieetatowe wybory karierowe, dynamika rozwoju początkujących przedsięwzięć biznesowych, mentoring, tutoring, moderacja i facylitacja, poradnictwo socjodynamiczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, organizacje turkusowe

Wybrane publikacje:

  1. Litaszewska Elwira, Wirtualny spacer i webquest – metody usprawniające proces uczenia się, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Nr 8/2016
  2. Litaszewska Elwira, Rola programów ambasadorskich w perspektywie wchodzenia na rynek pracy, (w:) Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się, red. E. Solarczyk-Ambrozik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016
  3. Litaszewska Elwira, Decyzje karierowe wobec destabilizujących praktyk rynku pracy, Studia Edukacyjne, Nr 38/2016