dr Małgorzata Rosalska

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

adiunkt
dyżur: sprawdź
rosalska@amu.edu.pl
Funkcje:

Zainteresowania badawcze każdego z pracowników – wizytówka

 • Doradztwo zawodowe
 • Doradztwo międzykulturowe
 • Edukacja dorosłych
 • Polityka oświatowa

Wybrane publikacje:

 1. Rosalska M., Perspektywy projektowania celów doradztwa zawodowego w systemie edukacyjnym, Studia Edukacyjne 24/2013, ss. 257-269
 2. Rosalska M., Doradztwo akademickie w kontekście kształtowania kapitału profesjonalnego studentów, Dyskursy Młodych Andragogów 14, Zielona Góra
 3. Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2012
 4. Rosalska M., Profilaktyka niepowodzeń migracyjnych dorosłych, Dyskursy Młodych Andragogów 13, Zielona Góra 2012, ss. 209-221
 5. Rosalska M., Wawrzonek A., Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych, Difin, Warszawa 2012
 6. Rosalska M., Dołęga-Herzog H., Wiatr w żagle. Poradnik dla nauczyciela, Poznań 2010 (Program doradztwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych opracowany w ramach Programu Kapitał Ludzki 9.2)
 7. Rosalska M., Metody, narzędzia i techniki diagnostyczne w doradztwie zawodowym w systemie edukacyjnym, w: Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Materiały poseminaryjne, KOWEZiU, Warszawa 2010.
 8. Rosalska M., Warzonek A., I Ty możesz kształcić mistrzów. Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Publikacja w ramach projektu „KSZTAŁCIMY MISTRZÓW. Program rozwojowy Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu.” Program Kapitał Ludzki, Poznań 2010.
 9. Rosalska M., Kompetencje wielokulturowe w edukacji dorosłych, Edukacja Dorosłych 1-2/2008
 10. Rosalska M., Szkoła jako miejsce uczenia się nauczycieli, w: Dyskursy młodych andragogów , red. M. Olejarz, Zielona Góra 2008
 11. Rosalska M., Katolickie uniwersytety ludowe wobec przemian współczesnej wsi polskiej, Poznań 2004