HISTORIA ZAKŁADU

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego powstał w roku 2001. Od początku jego kierownikiem jest prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik. Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest siedem osób na stanowisku adiunkta. Od roku 2003 Zakład prowadzi specjalność doradztwo zawodowe i personalne, na początku w trybie studiów 5-letnich jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, a od roku 2008 w trybie studiów I i II stopnia, licencjackich i uzupełniających. W roku 2017 na studiach magisterskich uzupełniających wprowadzono specjalność edukację dorosłych i zarządzanie karierą.

 

Przy Zakładzie funkcjonowały studia podyplomowe w zakresie nauczania przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego i personalnego. Obecnie Zakład prowadzi studia podyplomowe Akademia Trenera.

W roku 2004 działalność rozpoczęło studenckie koło naukowe doradztwa zawodowego i personalnego, którego aktywność ukierunkowana jest na problematykę doradztwa zawodowego, personalnego i rynku pracy a od roku 2018, koło naukowe przedsiębiorczości InSpirio skupiające swoje działania na promowaniu postaw przedsiębiorczych wśród studentów.

Zakład Kształceni Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego blisko w współpracuje z instytucjami związanymi z rynkiem pracy i edukacją m in. Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, Fundacją Familijny Poznań. OHP, szkołami i samorządem województwa

Więcej bieżących informacji znajduje się na profilu ZKUiDZ na fb

 

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU

 lll-for-a-labour-market-needsdz-w-perspektywie-calozyciowego-uczenia-siem-rosalska_dyrektorm-baranska_wolontariatE.Solarczyk-AmbrozikE.Solarczyk-Ambrozik_2 E.Solarczyk-Ambrozik_K.Przyszczypkowski E.Solarczyk-Ambrozik_K.Przyszczypkowski_2 E.Solarczyk-Ambrozik_K.Przyszczypkowski_3
M.Bartkowiak J.Szłapińska M.Rosalska  M.Rosalska, A.Wawrzonek_2 M.Rosalska, A.Wawrzonek R.Konieczna-Woźniak_2 R.Konieczna-Woźniak