HISTORIA ZAKŁADU

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego powstał w roku 2001. Od początku jego kierownikiem jest prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik. Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest siedem osób na stanowisku adiunkta oraz jeden doktorant. Od roku 2003 Zakład prowadzi specjalizację/specjalność doradztwo zawodowe i personalne, na początku w trybie studiów 5-letnich jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, a od roku 2008 w trybie studiów I i II stopnia, licencjackich i uzupełniających magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przy Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego funkcjonowały studia podyplomowe w zakresie nauczania przedsiębiorczości oraz w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego. Obecnie Zakład prowadzi Studia Podyplomowe Akademia Trenera.

W roku 2004 działalność rozpoczęło koło naukowe, którego aktywność ukierunkowana jest na problematykę doradztwa zawodowego, personalnego i rynku pracy.

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU
 lll-for-a-labour-market-needsdz-w-perspektywie-calozyciowego-uczenia-siem-rosalska_dyrektorm-baranska_wolontariatE.Solarczyk-AmbrozikE.Solarczyk-Ambrozik_2 E.Solarczyk-Ambrozik_K.Przyszczypkowski E.Solarczyk-Ambrozik_K.Przyszczypkowski_2 E.Solarczyk-Ambrozik_K.Przyszczypkowski_3
M.Bartkowiak J.Szłapińska M.Rosalska  M.Rosalska, A.Wawrzonek_2 M.Rosalska, A.Wawrzonek R.Konieczna-Woźniak_2 R.Konieczna-Woźniak